OCHRONA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informuje, że:
Administratorem Pani/Pana danych jest EMER sp. z o.o. sp.k. prowadzący działalność z siedzibą w Wyłudki 4, 16-140 Korycin tel. 85 721 95 43.

Top
logo