CEL

Nadrzędnym celem firmy jest nieustanne i umiejętne dostosowywanie oferty do potrzeb różnych grup klientów. Każdy z produktów firmy spełnia najbardziej rygorystyczne europejskie standardy.
Cel ten osiągamy zapewniając :

  • utrzymując jakość produktów na najwyższym poziomie,
  • energiczną i wykwalifikowaną kadrę, efektywne zarządzanie oraz park maszynowy na światowym poziomie,
  • płaską strukturę zarządzania, dzięki której decyzje podejmuje się szybko,
  • dynamiczne przedsiębiorstwo otwarte na rozwój, które jest blisko klientów i dostawców, lider inwestycji,
  • pracownicy postrzegani są jako współtwórcy jakości i sukcesu firmy EMER sp. z o.o. – to wykwalifikowany, świadomy swoich odpowiedzialności i uprawnień zespół.

Energiczny rozwój przedsiębiorstwa w ostatnich kilku latach, pozwala dokonywać kolejnych inwestycji polegających na rozbudowie i unowocześnieniu Zakładu Produkcyjnego.
Stabilna pozycja rynkowa i wiarygodność dają możliwość wykorzystania kolejnych pomysłów do dalszego rozwoju firmy.

Top