Projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla EMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

cele projektu : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie realizacji projektu, tj. 01.07.2020 r. do 31.09.2020 r.

planowane efekty : Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

wartość projektu : 217.763,34 zł

wkład Funduszy Europejskich : 217.763,34 zł (100%)

Top
logo